יום ראשון, 2 במאי 2010

צמאה לך - לג בעומר

אוי בר יוחאי!! נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך.....

אלע ל"ג בעומר ניגונים האט איין קאליר, און אזא שמעק פון פריש געוואקסענע ביימער מיט אזא אנפאנג זומער טעם,

אוי ואמרתם כה לחי....
אשריכם אשריכם, אשריכם ישראל.....

און פיל מקומות פירט מען זיך צו זינגען צמאה לך נפשי, די טעם דערפון איז מיר נישט זיכער אבער די צדיקים ואדמורי"ם געפינען כסדר טעמים איבערן זינגען צמאה דוקא ביום ל"ג בעומר, ס'איז דא וואס זאגן אז די רמז דערפון איז ווייל כמה לך "בשרי", בשרי ר"ת 'רבן 'שמעון 'בר 'יוחאי,

דאס מאל לאמיר דאס מסביר זיין אביסל אויפן גראם,

(בניגון צמאה לך - בעלזא)
ל"ג בעומר במה דברים אמורים,
שטייט אין מד' שיר השירים,
מעשה באשה אחת,
א פרוי איז געוועהן, ליידער נישט זוכה געוועהן, צו האבן קינדער מיט נחת,

--נאך 10 יאר האבן זיי געפרענט ר' שמעון וויפיל איז די שיעור,
האט ער געזאגט אז ער זאל זיך שיידן פון איר,
אבער איין זאך האט ער געזאגט פאר זיי ביידן,
אזוי ווי ביי די חתונה איז געוועהן, א סעודה מיט פריידן,
די זעלבע סעודה איידער מ'גייט זיך שיידן,

"ביי די סעודה האט זיך דער מאן אנגעטרינקען מיט וויין,
ער האט געזאגט ווען איך געזעגן מיך מיט דיר אין דעם זמן,
די חשובסטע זאך וואס דו זעהסט דא אין הויז,
קענסטו נעמען ווען דו גייסט צו דיין טאטען ארויס,
"ווען ער איז איינגעשלאפן האט זי פאר די באדינער'ס געטון זאגן,
מען זאל אים אזוי שלאפערדיגעהייט אויפן בעט אהיים טראגן,
ווען ער איז אויפגעשטאנען האט ער געפרעגט וואס גייט דא פאר,
זאגט זי איך קען דאך נעמען דעם חשובסטן זאך האסטו געזאגט קלאר,

*אהוי און דו ביסט ביי מיר די חשוב'סטע זאך,
זענען זיי אריבער צו רשב"י גלייך,
ווי רשב"י האט דאס פון זיי געהערט,
מיט א תפלה צום הימל ער האט זיך געקערט,
אז ס'איז אזא אהבה צווישן זיי,
שיק זיי א בן זכר ווייל זיי זענען אזוי געטריי,
ביז א יאר איז געוועהן א קינד יונג און ניי,
*אהוי פירט אויס דער מדרש מה דאך איין מענטש זאגט פארן צווייטן,
די ביזט פאר מיר די חשובסטע זאך האט ער ישועה א גרייט'ן,
יודישע קינדער זאגן דאך יעדן טאג מיט אזא פעסטע החלטה,
אין לנו מלך אלא אתה,
אפי' בארץ צי' ועיף,
מ'האלט זיך פעסט און שטייף,
הייליגע באשעפער מיר האבן דיר ליב בכל לב,

*אהוי און מ'זאגט צמאה צמאה לך נפשי,
נאר צו דיר קודשה בריך הוא
כמה כמה לך בשרי,
יחד כולם הודו הימליכו ואמרו,
אידישע קינדער אזויפיל יארן ווארטן דאך,
כי מחכים אנחנו לך,
נעם אונז ארויס פון דעם גלות יאך,

*אהוי שוש תשיש ותגל עקרה,
ירושלים הייסט עקרה מיט ווערטער קלארע,
וקיבוץ בניה בתוכה
ווען איז מען שוין צו דעם זוכה,
ס'זאל שוין זיין רנו עקרה זיך אמת'דיג פרייען,
כי בשמחה תצאון,
בשובה ונחת תושעון,

"כן בקודש חזיתך,
בביאת מלכא משיחא,
ועריכת נר לבן ישי משיחך,
לראות עזך וכבודך,


זעה מיר דאך בפירוש מתוך דברי רשב"י אז ווען איינער זאגט פאר א צווייטן דברי אהבה פועל'ט ער א ישועה, איז דאך אוודאי ווען אידן זאגן דאס לאבינו שבשמים אחותי רעיתי, אין לנו מלך אלא אתה, און בלויז צו דיר צמאה לך נפשי, קען מען דאך זיכער אלעס פועלן ביים באשעפער.

לכן אין אזא טאג ווי ל"ג בעומר יומא דהילולא דרבן שמעון בר יוחאי, איז רעכט אז מ'זינגט "צמאה לך נפשי" און אט אזוי פועלן פאר אידן בני, חיי, ומזוני רויחא,

צאתכם לשלום, פאר די אידן וואס פארן קיין מרון אויסצופועל'ן אלעס גוט'ס,

בואכם לשלום, פאר די אלע אידן וואס בלייבן דא זאלן אריין באקומען כל מיני השפעות,

אוי בארץ צי' ועיף בלי מים......
.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה